top of page
LOVRENCEVO-I-SAKRALNA-RUTA-PO-BANOVINI_p
Lovrenčevo i sakralna ruta po Banovini - logo
Turistička Agencija Euroturist - logo
 Turistička zajednica Grada Petrinje  - logo
HTZ -logo

Program izleta - 1. dan

Polazak prema dogovoru u smjeru Petrinje uz usputna zaustavljanja po potrebi grupe; zaustavljanje u Žažini i posjet Vrtnom centru Kaktusi Bešlić, najvećem uzgajivaču kaktusa i sukulenata gdje će gosti  dobiti na poklon mini kaktus. Posjet kapeli sv. Barbare u Brestu uz priču o legendi o Cvijeti Brestovskoj, junakinji koja je hrabro stala u obranu od Turaka i čiji se grob vjerojatno nalazi u blizini kapelice. Dolazak u Petrinju u poslijepodnevnim satima, dobrodošlica domaćina i smještaj kod privatnih iznajmljivača. Nakon osvježenja, razgled kulturno-povijesne cjeline u pratnji vodiča, posjet Galeriji „Krsto Hegedušić“, te odlazak na večeru, slobodno vrijeme za osobne programe. Noćenje.

KAPELA SVETE BARBARE u Brestu

U hrvatskoj sakralnoj arhitekturi među ostalim tipovima građevina ističu se i drvene crkve i kapele  koje na svojevrstan način predstavljaju najviši domet narodnog graditeljstva.
U područjima koja su u prošlosti bila bogata hrastovim šumama, drvena građa se nudila kao logičan izbor u graditeljstvu. Najljepši primjeri takve arhitekture datiraju iz doba baroka i danas se mogu vidjeti na području Turopolja i Pokuplja.

Kapela Svete Barbare koja je prva točka zaustavljanja i obilaska u ovoj turističkoj ruti nalazi se na seoskom groblju u mjestu Brest Pokupski. U vrijeme Domovinskog rata kapela je bila u potpunosti srušena granatiranjem iz tada okupirane Petrinje. Nakon rata kapela je obnovljena, a spašeni su i vrijedni oltari iz srušene kapelice koji datiraju iz 1673. godine.
Danas se u kapelici Svete Barbare u sklopu Festivala drvenih kapela održavaju koncerti.

Uz selo Brest Pokupski vezuje se i lijepa ljubavna priča o Cvijeti Brestovskoj.

legenda o Cvijeti Brestovskoj

Legenda kazuje da se događaj dogodio u 16. stoljeću, u vrijeme učestalih napada Turaka na području Banovine. U to vrijeme, u današnjem mjestu Brest nalazila se vojna utvrda kojom je zapovijedao Pavao Brestovski.
S druge strane Kupe, na području današnjeg petrinjskog kupališta bila je smještena stražarnica koja je pripadala utvrdi Hrastovica kojom je zapovijedao Dominik Reuferd.
Pavao Brestovski je imao kćer Cvijetu koja je, osim što je bila lijepa, resila ju je hrabrost i žustrost, srčano je branila domovinu i sve hrvatsko.
To se jako svidjelo Dominiku Reufertu koji je ispričao priču o djevojci Cvijeti svom sinu Juraju. Juraj ponukan očevom pričom poželio je vidjeti Cvijetu i sam se uvjeriti u istinitost onoga što je čuo.
Vidjevši ju Juraj se jako zaljubio, a i ona je uzvratila osjećaje, te se između dvoje mladih  stvorila tajna i velika ljubav.
Ali priča o Cvijeti nije ostala skrivena pred turcima, pa je moćni Ferhad beg poželio dobiti djevojku u svoj harem. Poslao je uhodu da je otme i dovede, ali je uhoda uhvaćen i ubijen. Pogibija uhode je jako razljutila Ferhan bega koji je nakon toga poslao vojskovođu Hidris agu da izvidi situaciju i zauzme Hrastovicu i Brest. Kada mu napad na utvrde nije uspio onako kako je želio , Hidris aga se vratio Ferhad begu s lošim vijestima. Napada Ferhad bega na utvrdu Brest dogodio se nakon toga na Petrovo 1580. godine.

Na putu prema Brestu beg je razorio više sela, ali Hrastovicu opet nije uspio osvojiti. Odlučio je tada dio vojske ostaviti kod Hrastovice da mu čuvaju leđa. Zauzećem Zdenčine otvoren mu je put za napad na Brest koji je na kraju osvojio.
U toj velikoj bitci poginuli su i Pavao Brestovski i Juraj koji je došao spašavati svoju voljenu Cvijetu.Na kraju, s mačem u ruci, braneći svoju ljubav i hrvatsko, poginula je i sama Cvijeta jer nije željela da postane turska robinja.

GALERIJA KRSTO HEGEDUŠIĆ

Po dolasku u Petrinju, u sklopu prvog dana boravka, uz stručno vodstvo vodiča, obići će se i galerija Krsto Hegedušić.
Smještena je u samom centru Petrinje, tik do župne crkve sv. Lovre mučenika, Galerija moderne umjetnosti je spomenički i izložbeni prostor koji u svom fundusu ima brojne umjetnine petrinjskih slikara. Sam slikar i grafičar te likovni pedagog Krsto Hegedušić, po kojemu je galerija i dobila ime, bio je rođen u Petrinji.

Početna

Turistička ruta
“Lovrenčevo i sakralna
ruta po Banovini”

2.dan

Blagdan sv. Lovre;

sudjelovanje u cjelodnevnom programu

3.dan

Obilazak sakralnih objekata; Hrvatski Čuntić; Hrastovica; Petrinja;

4.dan

Posjet Župnoj crkvi
Uznesenja Blažene
djevice Marije

LOVRENCEVO-I-SAKRALNA-RUTA-PO-BANOVINI_k

Turistička ruta je sufinancirana sredstvima Hrvatske turističke zajednice sukladno uvjetima i kriterijima Javnog poziva za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2019. godini.

Kontakt informacije:

Turistička Agencija Euroturist; Copyright ©
 euroturistsk@gmail.com |  +385 99 230 9370, +385 99 8077 296
www.euroturist-petrinja.net

ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA | OPĆI UVIJETI TURISTIČKE AGENCIJE EUROTURIST

  • Facebook
bottom of page